De Montmorency Foundation

Stichting ‘De Montmorency Foundation’ heeft tot doel de herinnering aan Philippe de Montmorency (1524-1568), graaf van Horn en heer van Weert levend te houden als historisch Weerter en Europees voorvechter van tolerante (godsdienst) vrijheid en verdraagzaamheid.

Daarnaast wil de stichting het historische karakter van de stad Weert belichten en zichtbaar maken door zowel aandacht te schenken aan het cultuurhistorisch erfgoed van de stad, met name de plekken die voor de graaf van Horn van belang waren, als aan de edelen en hoogwaardigheidsbekleders die in Weert hebben vertoefd.

stichting
DE MONTMORENCY FOUNDATION
KvK nummer 68959052

Bekijk alle graven van Horne