De Graven van Horne

De gouden eeuw van Weert

Philippe de Montmorency

Graaf van Horn, Heer van Weert

Het Kasteel

De Nijenborgh in beeld

Stadplattegrond
uit 1565

De Gouden eeuw van Weert

Waarom is Weert de van Horne stad?

1229
De Hornes verwierven hun eerste bezittingen in Weert.
1250
Willem I van Horne vestigt zich in de Antiqua Arx Wertensis (de Aldenborgh, nu Paterskerk)
1270
Bijna geheel Weert en Nederweert zijn in het bezit van Van Horne
1296
Willem III van Horne laat de Aabeek vanuit Bocholt naar Weert graven
1387
Willem VI verleent toestemming voor de oprichting van het lakenweversgilde de Wollecamer
1404
In 1404 werd in Weert een 'bruderscap ende susterscap van onse sueter vrouwen' opgericht, waarvan onder meer Willem VI, graaf van Horne lid was.
1414
Op 5 mei 1414 verleende Willem van Horne aan de stad Weert het privilege van het marktrecht. In Weert mochten toen drie jaarmarkten en een wekelijkse markt op zaterdag gehouden worden.
1432
Graaf Frederik van Meurs laat voor graaf Jacob I en zijn vrouw Johanna van Meurs kasteel Nijenborgh bouwen
1442
Jacob I sticht klooster; Abdij Maria Wijngaard in Maasstraat
1457
Graaf Jacob I koopt Cranendonck en Eindhoven
1461
Graaf Jacob I sticht in de Aldenborgh het klooster van de Minderbroeders Franciscanen
1464
Er wordt toestemming verleend voor de oprichting van het timmermansgilde St.-Joseph
1471
Er wordt toestemming verleend voor de oprichting van het kleermakersgilde St.-Anna
1480
Oprichting van het St. Catharinagilde, schutterij
1481
Graaf Jacob II krijgt toestemming om 3x zoveel water af te tappen t.b.v. stadsgracht en nijverheid. Vestingwerken worden aangelegd: poorten / omwalling
1500
Graaf Jacob III legt de eerste steen voor de uitbreiding van de St. Marinuskerk
1512
Oprichting van het St. Hubertusgilde, schutterij
1517
Oprichting van het St. Jorisgilde, schutterij
1525
Graaf Jacob III verleent toestemming voor de oprichting van het smedenambachtsgilde St.-Eloy
1530
Verschillende nog bestaande huizen worden gebouwd: De Blauwe Hand, het huis van de schout, de Paterskerk, de Tiendschuur, Het Blauwe Schaap, De Helm, De Drie Croonen, De Keyzer, De Roomsche Keyzer.
1531
Jacob III sterft kinderloos & Jan beëindigt zijn religieuze carrière
1543
de Spaanse keizer Karel V bezoekt Weert
1549
de Spaanse kroonprins Filips II bezoekt Weert
1550
Graaf Philips voltooit de bouw van het nieuwe stadhuis aan de Markt 5
1562
Graaf Philips slaat zijn eigen munten in Weert; daalders, halve daalders, kwart daalders en sprengers
1563
Er wordt toestemming verleend voor de oprichting van het gilde voor het leerlooiersambacht
1566
Graaf Philips herstelt de altaren na de beeldenstorm
1568
Graaf Philips wordt onthoofd en begraven in Weert.

Het kasteel

De heren van Horn die hun stamslot hadden in Horn, behoorden tot de voornaamste adel in de Nederlanden. Toen ze vanaf de 12e eeuw het voogdijschap over Weert verwierven, besloten ze om hun zetel te verplaatsen naar die stad en bouwden hiervoor de Aldenborgh.

Tussen 1264 en 1304 legde Willem III van Horn de grachten en wallen rond de stad Weert aan. In 1296 werd een beek gegraven om deze grachten van water te voorzien. In opdracht van hem werd ook de De Aldenborgh gebouwd.

Wilt u meer informatie?